Košarica

Brezplačna dostava nad 89€

Certifikati izdelkov

Ikona certifikati

Stenske obloge

Protipožarna certifikacija

Vse naše stenske obloge so certificirane za klasifikacijo glede odpornosti na ogenj.

Če pride do požara, je pomembno, da stavbo čim prej evakuiramo, da rešimo življenja. Čas za evakuacijo je odvisen od gradbenih materialov in njihovih požarnih lastnosti.

Požarna varnost gradbenih izdelkov se določa z Euroclasses. Euroclasses so bili uvedeni po resoluciji Komisije (2000/147 / EGS), z dne 8. februarja 2000 zaradi ustvarjanja skupne platforme za primerjavo požarnih lastnosti gradbenih materialov.
Preizkušanje izdelkov na požar je potekalo v skladu z usklajenimi preizkusnimi metodami.

Stenske obloge podjetja Smarter Surfaces so bile neodvisno preizkušene in ustrezajo standardom Euroclass B-s1-d0 in ASTM E84.

Samolepilne folije piši briši

Naše samolepilne folije piši briši so certificirane za klasifikacijo odziva na ogenj.

Protipožarne klasifikacije so pomembni dejavniki, saj zagotavljajo, da raven izpuščenega dima in hlapov spada pod standarde, primerne za uporabo v poslovnih stavbah, kot so šole in pisarne.

Požarna varnost gradbenih izdelkov se določa z Euroclasses v Evropi in ASTM v ZDA.

Samolepilne folije piši briši podjetja Smarter Surfaces so bile neodvisno preizkušene in ustrezajo standardom Euroclass B-s1-d0 in ASTM E84.

Barve

Nizka stopnja HOS (VOC) in brez izocianatov

Vsi naši barvni izdelki imajo zelo nizko vsebnost lahko vnetljivih organskih spojin HOS (VOC).
Izocianati so zelo strupene in škodljive spojine, ki se uporabljajo v nekaterih barvah. Vsi izdelki Smarter Surfaces so brez izocianatov.
HOS (VOC) so topila, ki se sproščajo v zrak, ko se barva suši. Izpuščajo se kot hlapi iz nekaterih trdnih snovi ali tekočin in vključujejo različne kemikalije, od katerih imajo nekatere lahko kratkoročne in dolgoročne škodljive učinke na zdravje.
Koncentracije mnogih HOS (VOC) so v zaprtih prostorih praviloma večje (do desetkrat večje) kot na prostem. HOS (VOC) oddaja široka paleta izdelkov, ki se štejejo v tisočih.
Verjamemo v dobavljanje izdelkov odlične kakovosti, zmanjševanje vpliva na okolje in zagotavljanje varne namestitve in uporabe v komercialnih in domačih okoljih.

Vsebina HOS (VOC) v vsaki od naših barv je navedena spodaj:

Bela in transparentna piši briši barva

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/j): 500g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 12g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov

Super magnetna barva

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/i): 140g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 13g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Magnetna barva

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/i): 140g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 12g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Smart magnetni omet

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/i): 140g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 13g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Temeljna barva (bela)

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/g): 30g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 12g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Barva za kredo

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/a): 30g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 11g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Barva za steno projektor

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/a): 30g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 13g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Profesionalna barva za steno projektor

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/a): 30g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 13g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Barva za steno projektor kontrast

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/a): 30g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 13g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Temeljna barva (transparentna)

Direktiva 2004/42/EC HOS (VOC) limit (kategorija A/g): 30g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 28g/l HOS (VOC)

Ta izdelek ne vsebuje izocianatov
Ta izdelek je na vodni osnovi

Embalaža

Naše embalažne škatle so narejene iz 70-80% recikliranega papirja.
Kadar je mogoče, za polnjenje embalaže uporabljamo reciklirani papir.

Preberite več o HOS (VOC) in izocianatih v barvah

Slovenija in EU- Preberite več o HOS na Spletnih strani uradnega lista https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/105033 in https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/100854.

Leed

LEED (Leadership in EnergyandEnvironmental Design) je najbolj razširjen sistem ocenjevanja zelenih stavb na svetu.  LEED ponuja okvir, ki ga lahko projektne skupine uporabljajo za ustvarjanje zdravih, visoko učinkovitih in stroškovno varčnih zelenih zgradb.

Certifikat LEED je svetovno priznan simbol dosežkov ohranjanja okolja.

Smart barva za stene je bila neodvisno preizkušena in certificirana po specifikacijah LEED v4 in LEED 2009 o emisijah HOS (VOC) in/ali vsebnosti HOS (VOC) v skladu z:

 • Specifikacijo emisij HOS (VOC) v LEED EQ priznanju “Izdelki z nizkimi emisijami”:
  • zahtevo CDPH-IAQ (Kalifornijsko ministrstvo za javno zdravje); in TVOC pod 0,5 mg/m3 v pisarni in v učilnici.
 • Specifikacijo vsebnosti HOS (VOC) v LEED EQ priznanju “Izdelki z nizkimi emisijami”:
  • zahteve CARB SCM 2007
  • zahteve SCAQMD pravila 1113 (2011)
  • zahteve direktive EU o dekorativnih barvah 2004/42/CE

Preberi več o LEED.

Protipožarna certifikacija Smart barve piši briši

Pametna barva za steno (naša nagrajena piši briši barva) je bila neodvisno preizkušena in ustreza standardu Euroclass “B-s1-d0”.

Smart piši briši barva – udobje zraka v zaprtih prostorih

Certificiranje izdelkov Eurofins “IndoorAirComfort” (IAC) je inovativno orodje za prikaz skladnosti izdelka z merili za nizke emisije HOS (VOC), določenimi v Evropi, na dveh ravneh:

 • Standardni nivo “IndoorAirComfort – certifiedproduct” prikazuje skladnost emisij izdelkov z merili vseh pravnih določb izdanih s strani organov Evropske unije in njenih držav članic.
 • Višji nivo “IndoorAirComfort GOLD – certifiedproduct” prikazuje dodatno skladnost emisij izdelkov z merili mnogih prostovoljnih specifikacij, ki so izdali najpomembnejše okoljevarnostne oznake in podobne specifikacije v EU. Zato so certificirani izdelki tisti, ki so najboljši v svojem razredu glede nizkih emisij, kar je dobro za kakovost zraka v zaprtih prostorih.

Smart barva za stene je bila neodvisno preizkušena za zlato nalepko EurofinsIndoorAirComfort, kar je ekvivalentno francoskemu standardu A+.

Smart piši briši barva – M1 certifikacija

M1 je kratka različica imena finske prostovoljne klasifikacije emisij gradbenih materialov. M1 je naziv razreda z najnižjimi emisijami tega sistema.

Emisijska klasifikacija gradbenih izdelkov za notranjo uporabo temelji na preizkusu emisijske komore po 28 dneh. Parametri kemičnega preizkušanja so rakotvorne snovi TVOC, 1A in 1B (klasifikacija EU), formaldehid, amonijak in preizkus sprejemljivosti vonja (spremenjen test ISO 16000-28 ali test CLIMPAC; vonj mora biti v preizkusnih pogojih nevtralen (ali bolje sprejemljiv).

Smart barva za stene je bila neodvisno preizkušena in certificirana v skladu s tem standardom.

Okoljska politika

Smarter Surfaces se zavzema za zaščito in, kjer je to mogoče, izboljšanje okolja. Odgovorno si prizadevamo za fizična, ekonomska in družbena okolja, v katera se vključimo, ter jih upoštevamo in spoštujemo.

Naše podjetje želi prispevati k izboljšanju okolja in trajnostnemu razvoju s prizadevanjem za uporabo najboljših razpoložljivih praks in inovacij, za zmanjšanje vplivov na okolje v okvirju naših projektov.
Vplive na okolje stalno ocenjujemo v posvetovanju z drugimi partnerji, kot so dobavitelji. To počnemo, da bi zagotoviti izboljšave in rešitve, ki so naklonjene lokalnemu okolju in skupnostim.

Našo okoljsko politiko in načrtovanje ocenjujemo vsako leto. Na vsa področja, ki jih je treba obravnavati opozorimo vodje oddelkov.

Načela:

 • Višje vodstvo bo z zgledom spodbujalo k okolju prijazno kulturo v podjetju
 • Zmanjšati in, če je le mogoče, odpraviti negativne vplive na okolje
 • Izvajati sistem ravnanja z okoljem in upravljanja
 • Možno onesnaženje okolja
 • Pravilno ravnanje z viri in odpadki
 • Kakovost vode
 • Trajnost
 • Okoljska tveganja so prepoznana, ocenjena in nadzorovana s ciljem, da se zmanjšajo vplivi našega poslovanja na okolje
 • Vse osebe, ki so zaposlene pri nas, so dolžne varovati okolje in zmanjševati onesnaževanje
 • Osebje bo dobilo navodila, kako izpolniti svoje okoljske odgovornosti
 • Vse dejavnosti podjetja potekajo v skladu s to politiko
 • Raziskave in razvoj upoštevajo vpliv lastnosti novih izdelkov na okolje

Ta politika velja za vse dejavnosti podjetja.

Naši okoljski cilji so:

 • Skladnost z okoljskimi zahtevami in zakonodajo
 • Prizadevaje za nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti
 • Ohranjanje prosto živečih živali in rastlin
 • Preprečevanje onesnaževanja
 • Zmanjšanje učinkov hrupa, prahu, motenj in neprijetnosti kot rezultat našega delovanja
 • Redni pregled vplivov, povezanih z našim poslovanjem
 • Sprejetje najboljše prakse s stalnim spremljanjem, da bi izboljšali našo okoljsko uspešnost
 • Prizadevati si vključiti vse zaposlene v izvajanje tega načrta
 • Zmanjšanje gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju s ponovno uporabo in recikliranjem za zmanjšanje količin odlaganih odpadkov in varno odstranjevanje drugih odpadkov

V pisarni, proizvodnji in skladišču:

 • Za dopisovanje uporabljamo e-pošto, če je to možno
 • Odgovorno uporabljamo papir, dvostransko tiskamo in ločujemo vrste papirja za recikliranje
 • Ohranjamo, ponovno uporabljamo in recikliramo npr. kartuše za tiskalnike in toner
 • Zmanjšujemo porabo energije tako, da ugasnemo luči, uporabljamo senzorsko osvetlitev ali nadzorne sisteme
 • Skupinsko sodelujemo pri določanju in iskanju načinov za zmanjšanje emisij ogljikovega dioskida
 • Uporaba reciklirane embalaže, ko je le to možno

Vse osebe, ki delajo v tem podjetju, nam lahko pomagajo doseči naš cilj varnega in bolj zdravega okolja za vse.

Ekipa Smarter Surfaces

BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI
ENOSTAVNE REKLAMACIJE V 14 DNEH
GARANCIJE ZA PROIZVODE
VAREN NAKUP IN PLAČILO